Ik ben geraakt door de visie van Ron Davis. Hij spreekt over de Gave van dyslexie en belooft dat dyslexie kan worden voorkomen bij jongere kinderen. Wanneer er al sprake is van lees- en rekenproblemen kan de behandeling zorgen voor verbetering en soms zelfs verhelpen van de problemen. Dat is nogal wat. Voor mij is dit de motivatie dat ik ben gestart met de opleiding tot Davis Counseler bij DDA Nederland. Ik hoop in de toekomst kinderen hiermee te helpen dat ook zij weten ‘jij bent tov’. Af en toe ben ik op zoek naar ‘oefenklanten’ met wie ik tegen gereduceerd tarief de behandeling kan uitvoeren.

Er wordt gesproken over beelddenken. Deze kinderen en ook volwassenen denken meer vanuit hun rechter hersenhelft waar bijvoorbeeld de emoties en het creatieve zitten. Op school wordt voornamelijk gewerkt vanuit de linker hersenhelft, het taalbrein. Omdat beelddenkers niet automatisch denken en leren vanuit hun linker hersenhelft moeten er ‘bruggetjes’ tussen beide hersenhelften worden gemaakt om zo wel tot leren te komen.
Ook leren beelddenkers lezen door te kijken naar het woordbeeld. Een woord moet in zijn geheel worden aangeboden. Je kunt misschien wel nagaan dat het leren lezen daardoor minder snel gaat dan de gangbare weg.

Eenvoudig en snel

De speciale technieken van de Davis-methode helpen je om controle te houden op hoe de verschillende delen van je hersenen samenwerken.

De technieken noemen we ook wel Davis-‘tools’ of Davis-gereedschappen. Ze helpen om je hersenen over te laten schakelen naar een andere manier van denken.

Met deze manier van denken kun je je speciale ‘gave van dyslexie’ nog steeds gebruiken om dingen veel sneller te leren en te onthouden. Die ‘gave’ kun je alleen gebruiken als de verschillende delen van je hersenen goed samenwerken.

In de Davis-counseling leer je technieken om te ontspannen, te focussen en je beter te oriënteren.

Deze technieken helpen je om de delen van je hersenen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Eenvoudig en snel. Meer info is te vinden op deze site.

Wie de technieken toepast, leest en schrijft met meer gemak.

Kortom, de v van tov was in mijn geval geen spelfout. Het was de bedoeling. Een kind is ook nooit een fout of een probleem. Jij bent uniek, prachtig en belangrijk. Ondanks de belemmeringen die je misschien wel ondervindt in je leven. Jij bent tov!

Ook enthousiast geworden?

Mocht je je aangesproken voelen en de counseling willen doorlopen dan kan dat in de vorm van ‘oefenklant’. Mocht je meer informatie hierover neem dan contact op met mij.

Jongen uit groep 7: Door het kleien leer je de woorden heel goed onthouden! Ik heb er nu een beeld bij in mijn hoofd.

Zijn ouders: Wij zijn erg enthousiast over de behandeling die onze zoon heeft gehad bij Jij bent tov kindercoaching. De dyslexiebehandeling die hij heeft gehad vond hij daarnaast ook erg leuk! Hij heeft geleerd om zich beter te concentreren en rustig te lezen.