Voor scholen

Soms lopen kinderen vast op emotioneel gebied zodat het leren niet meer lukt. Denk aan bijvoorbeeld pesten, negatief zelfbeeld, spanning in de thuissituatie, een scheiding, een verhuizing, een onstabiele thuissituatie, maar ook leerproblematiek als bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie. Wat wij doorgaans doen in het onderwijs is blijven investeren boven de ijsberg. We geven de kinderen oefenstof, stellen doelen en geven ze met de beste bedoelingen hulp aan de instructietafel of thuis.

Individuele coaching op school

Graag kom ik hulp bieden bij u op school door een doelgericht begeleidingstraject. Hierin werk ik vanuit een positieve band met het kind aan herstel aan de onderkant van de ijsberg.

 • Het kind beleeft de coaching als plezierig.
 • Het kind staat op nummer 1! Ik praat mét het kind.
 • Het kind komt sterker in zijn of haar schoenen te staan.
 • Het kind leert negatieve ervaringen een plekje te geven.
 • Er is een nauwe koppeling aan ouders en leerkracht.
 • Wanneer er behoefte naar is is de coaching altijd mogelijk met ouders erbij.
 • Evaluaties zijn helder en vlot verstuurd naar de ouders en leerkracht.
 • Samenwerking in een groter netwerk is zeker mogelijk.
 • Er kan altijd worden gekozen om de coaching in mijn praktijk en tuin uit te voeren.

Investeer in de onderkant van de ijsberg van kinderen en zie een sterker resultaat aan de bovenkant!

Daarnaast zijn er klassen waar het structureel onrustig is. Kinderen verstoren de orde richting de leerkracht, maar vertonen ook negatief (pestgedrag) naar elkaar. Ik ben er van overtuigd dat door het werken aan de onderkant in deze klassen veranderingen kunnen worden bewerkstelligd waardoor het gedrag veranderd kan worden en daardoor ook de leerprestaties.

De toffe klas training

Het doel van deze training is om meer rust te creëren in de klas waardoor het leren (weer) mogelijk wordt gemaakt. Samen bouwen we aan een veilig klassenklimaat waardoor de klassenmanagement beter uit de verf kan komen.

De inhoud van de training:

 • Gesprek vooraf met de groepsleerkracht(en) en eventueel andere betrokkenen vanuit de school.
 • Indien gewenst één of meerdere observaties tijdens de les en pauze.
 • Een enquêteformulier voor de kinderen.
 • Eventueel (vooraf) coaching van de kinderen die de orde het meest verstoren of last hebben van de verstoring.
 • Drie dagdelen ‘de toffe klas training’ in de klas. Hierbij leggen we het normale programma stil en werken we aan complimenten geven, positief gedrag naar elkaar, opkomen voor elkaar en jezelf, sterker staan, uiten van gevoelens, pestgedrag, inzicht in elkaar.
  Tijdens deze training is de groepsleerkracht en een klassenassistente of een andere begeleider en ik aanwezig.
 • Eventueel een informatieve ouderavond n.a.v. de van ‘de toffe klas training’.
 • Ik sta zeker open voor wensen vanuit de school. Het programma wordt op maat gemaakt.

Voor meer informatie over individuele coaching en ‘de toffe klas training’ neem contact op met mij.

Tot slot. Waarom zou u mij vragen?

Ik heb ervaring in het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, met kindercoaching, ben zelf moeder en heb een enorm groot hart voor kinderen.
Ook weet ik dat de leerkracht enorm zijn of haar best doet en ik sta je graag een poosje bij in deze uitdaging.