Workshops

Stap even uit om je koers te bepalen, te genieten van wat je al hebt en kracht te halen uit wat je al zo goed doet en ga (weer) ontspannen op weg.

Doel van alle workshops is werken aan de balans tussen de draaglast en de draagkracht van ouders/verzorgers.

Het rijbewijs voor ouders

Wat moet je weten als aanstaande ouders of als je net ouders bent geworden?

Goed op weg!

Duurzame emotionele band tussen kind en ouders/verzorgers.

Jouw glas

Balans tussen jouw draagkracht en draaglast (terug)vinden of vergoten.

Huilen, gieren, brullen en… lachen

Beschikbaar stellen, warm en complimenteus zijn, sensitief voor gevoelens en noden. Emoties zijn belangrijk!

De container van de opvoeding

Gedrag begrenzen, regels stellen en voorspelbaar en consequent zijn.

Voor alle onderwerpen geldt dat individuele coaching mogelijk is in mijn praktijk.