Kindbehartiger bij scheiding

De Kindbehartiger is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem om zijn wensen en behoeften in kaart te brengen. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven. De Kindbehartiger maakt een vertaalslag naar ouders van wat hun kind nodig heeft en adviseert over de ontwikkeling van kinderen en hun belangen.

Ik geef een stem aan kinderen in scheidingssituaties. Ik sta naast kinderen en verwoord hun gevoelens en behoeften. Ik geeft het kind informatie en geef de ouders advies over wat in het belang is van jullie kind.

De ondersteuning van de Kindbehartiger is erop gericht om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

Hieronder staat beschreven wat een traject inhoudt. Voel je vrij om contact te zoeken voor meer informatie.

Intakegesprek:
Tijdens het intakegesprek wordt, gezamenlijk dan wel afzonderlijk van elkaar, kennis met elkaar gemaakt en wordt uitleg gegeven over de rol van de Kindbehartiger. De hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd.

De toestemming voor de ondersteuning wordt afgestemd en het financiële gedeelte wordt toegelicht. Er worden op maat gemaakte afspraken gemaakt, zodoende afspraken voor de specifieke situatie.

Overeenkomst:
De werkdoelen worden vastgelegd in de overeenkomst Kindbehartiger en door een ieder bevestigd.

Kindgesprek:
De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) in gesprek met het kind en biedt ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling.

Oudergesprek:
Er vinden (afzonderlijk) gesprekken met ouders plaats over de beleving van de ouders, wat zij nodig achten voor hun kind en wat de wensen zijn voor de toekomst.

Terugkoppeling:
Tijdens een gezamenlijk gesprek met ouders, of via afzonderlijke gesprekken, wordt een terugkoppeling gegeven over de bevindingen vanuit de kindgesprekken. Ouders krijgen tips en tools aangereikt.

Familieleden en partners van de ouders:
Daar waar nodig kunnen overige familieleden, de partners van ouders en andere belanghebbenden betrokken worden.

Werkdoelen:
Tussentijds worden werkdoelen aangereikt en kan er telefonisch of per e-mail contact plaatsvinden.

Dossier:
De Kindbehartiger houdt in vertrouwen en voor intern gebruik een dossier bij.

Samenwerking professionals:
De Kindbehartiger werkt in overleg samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, kindertherapeuten, scheidingscoaches en instanties.

Eindgesprek:
Na afloop van het traject vindt er een afsluitend gesprek plaats met het kind en de ouders (gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar) over de bevindingen vanuit de gesprekken. Verslaglegging vindt plaats ter afronding van een traject. Veelal wordt er een proefperiode afgesproken, waarna bij de Kindbehartiger kan worden geëvalueerd of de afspraken passend blijken te zijn. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over de eventuele nazorg.

Zo min mogelijk schade

We willen allemaal dat kinderen ongeschonden uit een scheiding komen. De ondersteuning van de Kindbehartiger is gebaseerd op:

 1. Onafhankelijk advies. De Kinderbehartiger is een professional die onafhankelijk analyseert wat de werkelijke behoeften en wensen van jullie kind zijn en die vertaalt naar een praktisch advies dat jullie helpt om tot afspraken te komen die perspectief geven op een harmonieuze toekomst.
 2. Het luchten van hun hart. Maar dat niet alleen. De Kindbehartiger is een veilige plek waar kinderen hun hart kunnen luchten, zonder bang te zijn dat ze één van hun ouders tekortdoen of laten vallen. Een plek waar ze zich gehoord voelen.
 3. Eerlijke informatie: De Kindbehartiger is iemand die kinderen (en ouders) eerlijke informatie geeft. Die een scheidingsproces uitlegt aan kinderen op een manier die ouders soms nog niet kunnen of anders doen doordat de situatie beladen voor hen is.
  Kinderen zijn de spanning, geheimen en stiltes vaak zat en hebben behoefte aan eerlijkheid. Ze willen weten ze waar ze aan toe zijn. Dat geeft rust.
 4. Tips voor ouders. De Kindbehartiger is er ook voor ouders. Met inzicht en tools leer je hoe je op een prettige manier met elkaar en je kind communiceert.

Daarnaast leren wij je hoe je op een effectieve manier omgaat met je emoties in het bijzijn van de kinderen, zodat de kinderen er niet mee belast worden. Tot slot geven we tools over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding.

Wanneer een kindbehartiger

 • Wanneer net is besloten om uit elkaar te gaan en je hierbij ondersteuning nodig hebt. Of als de boodschap nog verteld moet worden aan de kinderen.
 • Wanneer jij en je ex-partner al een tijdje uit elkaar zijn, maar er zich (opnieuw) knelpunten voordoen.
 • Bijvoorbeeld omdat de zorg/omgangsregeling toch niet goed werkt.
 • Je merkt dat jullie kinderen niet lekker in hun vel zitten.
 • Of omdat je wordt belemmerd door je eigen emoties, en daardoor slecht contact onderhoudt met je ex-partner. Terwijl je graag in harmonie voor de kinderen wilt zorgen.
 • Wanneer je een juridische procedure wilt starten waarin de stem van kinderen ook een plek verdient.
 • Wanneer het contact met een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, opgebouwd moet worden.
 • Wanneer er andere juridische vraagstukken zijn rondom de kinderen bij een scheiding en je advies nodig hebt.

Kosten:
In de basis geldt dat de kosten (uurtarief of maatwerk afspraken voor totaal traject) betaald moeten worden door ouders. In sommige gevallen is het mogelijk om een vergoeding via de gemeente te krijgen of via een PGB. De Kindbehartiger kan met jullie onderzoeken of dit binnen de mogelijkheden ligt.

Voor gesprekken met kinderen of de ouders wordt er gerekend met een tarief van € 90,75 per uur.

Een contactuur bestaat uit 60 minuten. Per 3 contacturen wordt er een uur administratietijd in rekening gebracht (voorbereiding, verslaglegging).

Rapport: Voor het opmaken van het kindbehartiger-rapport worden twee contacturen in rekening gebracht.

Handig om te weten:
Jij bent tov kindercoaching is gevestigd in Veendam. Inwoners van deze gemeente betalen geen reiskosten. Buiten deze gemeente wordt er € 0,19 cent per kilometer berekend.

Locatie: De gesprekken vinden plaats, afhankelijk van de omstandigheden, in mijn praktijk, bij u thuis of op een neutrale plek. De kosten voor gesprekken op een neutrale plek bedragen € 16,- per uur.

Tot 24 uur van tevoren kunt u de afspraak kosteloos annuleren.  

Meer informatie over Kindbehartiger kunt u vinden op www.kindbehartiger.nl